CrossFit Holistic – WOD

QOD: Bästa ute träningsstället i Luleå (förutom CFH parkeringen 🙂

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Strikt press

Weightlifting

Shoulder Press (8-6-4-4)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon:

I team om 3, varje deltagare måste utföra fyra varv av följande:

Time Cap: 25 min

Station 1: Rodd 500 mStation 2:

3 varv av

5 Hand-Release Push-Ups

5 Box Jump 61/51Station 3:

20 wall bals 10/6

En av lagmedlemmarna börjar på rodden och den andra för börja på rodden först då den första är klar med rodden. Då man gjort klart rodden går man till Push up-boxhopp och gör klart dessa innan lagkamraten för börja på denna. Man får alltså endast ha en lagmedlem på varje station på en och samma gång.