Main – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

Warm-up (No Measure)

teknik: strikt pull up & push up

Metcon

Cindy (AMRAP – Rounds and Reps)

20-Minute AMRAP of:
5 Pull-ups
10 Push-ups
15 Squats
Strict Cindy in teams of 2.
en kör en vilar.
strikta pull ups eller skalning