CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: back squat

Back Squat (3-3-3)

Back Squat (ca 80 % av dagens 3or på BS. )

ca 80 % av dagens 3or på back squat och försök göra 21 reps på så få set som möjligt

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon: 10 min AMRAP
15 x box jump 61/51
30 x wall balls 10/6
60 x DU /120 SU