CrossFit Holistic – WOD

Styrkedag

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: clean deadlift + clean

Metcon

Metcon (Weight)

EMOTM i 16 min

Min 1,2,3: 3 x clean

Min 4: 5 x clean deadlift på samma vikt som clean

Metcon (No Measure)

OTM 8 min

Ojämn minut: Renegade Row med kettlebells 3×8/arm

Jämn minut: Ring rows 10 så strikt som möjligt

Gymnastics

hängande benlyft (4 x max)