CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Bear Complex (Hitta 1RM i Bearkomplex 1 rep på varje)

Power Clean
Front Squat
Push Press
Back Squat
Second Push Press

Metcon

Metcon (Time)

OTM x 12

3 Power cleans 50/35

3 Shoulder to over head

6 Barfacing burpees
Allt ska göras inom 1 minut. Missar man att bli klar en minut vilar man nästa minut innan man fortsätter igen .

Känn på innan så ni vet att det går med vikten som ni har så det inte är för tungt från start