CrossFit Holistic – WOD

Warm-up

On the minute

24 min OTM 40/20

1. Assaultbike

2. Airsquats

3. Superman Hold

4. Rodd

5. Burpees

6. Vila

Denna är en ”uppvärmnings OTM” Behöver inte va fullt ös.

Weightlifting

Shoulder Press (4×8)

Deload week

Tabata

Bicce curls