Announcements

Mobilityföreläsning torsdagar kl 17.30 (start 27/4) Anmälan i Wodify under program ”Yoga/Mobility
——
sista getChange innan sommaren startar 18 maj-6 veckors program med personlig tränare.
——

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Dynamisk rörlighet

Weightlifting

Back Squat (2RM med 3s paus i botten)

@80 % 6set 2or

ingen paus

NOGA MED PASSARE NÄR DET BLIR TUNGT.

Accessory

Säl Rodd (3×10)

Sidoplanka (3xMax hold /varje sida)

Tabata

Tabata Abmat situps