Main – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

Warm-up (No Measure)

Teknik: front squat

Weightlifting

Front Squat (3-3-3)

Metcon

Metcon (3 Rounds for time)

3 varv
10 x front squat på medletung vikt
400 m rodd på 90% av max
Kör tre och tre. Alternera varv tills alla gjort 3 varv