CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik:

pressar

Double unders

Weightlifting

Push Press (8-8-8-8)

Metcon

Metcon (Time)

5-10-15-20-25-20-15-10-5 av

KB sving (amerikansk om du behärskar det)

DU (eller dubbla antalet SU)