CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik ring holds

Gymnastics

Metcon (No Measure)

8 min OTM

30-40s Top of ring hold

30-40s Bottom ring dip

VILA 2 MIN

8 min OTM

30s Top of pull-up hold

30-40s Ring plankan

VILA 2 MIN

8 min OTM

30-40s Handstandhold

5-8 Candle stick rolls ( med vikt om man klarar av det )

VILA 2 MIN

8 min OTM

10-16 Pistol Squats

40s OH hold KB’s

Accessory

3xMAX L-sit

Hitta skalning så man kan sitta 15+ Sekunder