Main – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

Warm-up (No Measure)

Teknik: back squat

Weightlifting

Back Squat (8-8-8-8)

JÄmn vikt på alla set men skriv upp tyngsta 8an

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

Until failure (time cap 15 min)
OTM
1 x KB sving 24/26 (rysk) 1 x push up sedan farmers walk resterande tid av minuten
2 x KB sving 24/16 (rysk) 2 x push up sedan farmers walk resterande tid av minuten
osv

öka med 1 sving och 1 push up för varje minut