CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Handstående (Nedskalning: från box. Uppskalning: HSPU)

Teknik: Inverted burpees

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

8 min AMRAP

Börja vid väggen

Jämfotahopp över boxen

Bear crawl tillbaka till väggen

3 x Inverted burpees
Om tid finns kvar på slutet: öva på valfri gymnastisk svaghet