Main – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik back squat

Back Squat (8-8-8-8)

Back Squat (Gör 50 reps på så få set som möjligt av back squat)

vikt: ca 50% av 1RM

Metcon (Time)

MetCon i par
800 meter overhead walk med stång. Välj en vikt som ni relativt enkelt han ta upp över huvudet men som ändå blir utmanande
Fördela distansen hur ni vill inom paret
(Använd 10 kg-stänger så långt de räcker)