CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Dynamisk rörlighet

Weightlifting

Shoulder Press (3 RM )

Gör sedan 3×3 @ 80%

Accessory

2x MAX Over head hold med KB

Välj en relativt tung vikt så du klarar av att stå cirka minuten

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

2 stationer Tabata

Du kör en station en hel tabata och vilar sedan 4 min innan nästa.

1. Assaultbike

2. Row
2 Grupper börjar, 2 vilar, efter första är klar vilar dom som kört och dom andra kör. sen andra rundan kör man den maskin man inte körde första rundan.

Om tid finnes

Coach väljer valfri disco pump