CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik:

Ring push ups

Ring planka

Gymnastics

Ring push ups (3 x max)

Metcon

1: Metcon (No Measure)

Från min 0:00 – 5:00

3 varv av:

10 Burpees

10 Pull-ups/ring rows

2: Metcon (No Measure)

Från min 5:00 – 10:00

3 varv av:

10 Kettlebell Swings (ryska) 24/16

10 Squat jumps

10 Ring Push-ups/push ups

Metcon (No Measure)

Cash out: 100 DU / 300SU