Till hösten kommer vi att dra igång ett tävlingsteam med målet att kvalificera sig till CrossFit Regionals 2014.

CrossFit Holistic kommer under hösten 2013 att starta upp en tävlingsgrupp för boxens medlemmar. Gruppens målsättning för 2014 blir att kvalificera in med ett lag till CrossFit Regionals. Deltagarna förväntas satsa hårt, följa gruppens övergripande planering och visa stort engagemang och deltagande på de gemensamma passen. Nivån på de gemensamma passen kommer att vara högre än på de vanliga gruppwodarna och ambitionsnivån hos deltagarna i gruppen förväntas vara därefter.

Gruppen kommer att träna tillsammans på CrossFit Holistic två gånger i veckan (prel onsdagar och lördagar). Passen kommer att ledas av gruppens lagledare och vara tuffa, utmanande och anpassade i syfte att utveckla gruppen.

Regionals 2014-here we come!