CrossFit Holistic – Junior CrossFit 13-15 år

Warm-up

Weightlifting

Back Squat (8×3)

Ni som varit med tidigare lägger på vikt över de 8 seten, hitta en ”halvtung” 3a

Accessory

Banded Hamstring Curls (3×20)

Metcon

Metcon (No Measure)

EMOM 12

5 wallballs 6/4

5 airsquat

5 burpee boxjump over

Om tid finns

Tabata