CrossFit Holistic – Junior CrossFit 7-9 år

Warm-up

Lekar

Weightlifting

Metcon (No Measure)

AMRAP 12min (Team om 2)

Partner 1: 40m Farmerswalk

Partner 2: Airsquat
Efter partner 1 gått 40 meter så byter man med partner 2!

Gymnastics

Planka

3×30 planka

3×30 sidoplanka h/v

Hinderbana