CrossFit Holistic – Junior CrossFit 7-9 år

Warm-up

Lekar

Tabata

Metcon (No Measure)

airsquat

Jumping jacks

VILA 3min

Burpees

KB swing

Gymnastics

Rigg och Ring häng

30sek rigg hang

30sek ring hold

Om tid finns

Hinderbana