Main – WOD

Vi kör igenom CrossFit Games Open 2014:1 WODen.
Ingen styrke eller teknikdel utan fullt fokus på endast MetCon.

View Public Whiteboard

Metcon

Metcon (Time)

Open 2014:1