Main – WOD

View Public Whiteboard

Front levers (Teknik:)

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon Open 13.4
7 min AMRAP
3-6-9-12-15 osv av
Clean and Jerk 60/40 (skala till KB svingar med dubbelt rep antal)
Toes to bar (skalning K2E eller ab sit up eller benlyft)