CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

10-15 min Teknik genomgång

Weightlifting

Clean (30min EMOM)

1 Clean Ev 60s x30

Ökande vikt, börja lättare och hitta maxvikter mot slutet