CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Metcon (No Measure)

OTM x 9

1. 50s Row

2. 50s Banded Goodmornings

3. 10 Deadlifts

Varv 1: Tom stång

Varv 2 och 3: Lasta på nå lättare vikter

Weightlifting

Deadlift (3 Deadlifts Ev 2:30 x 6)

Stegrande vikt dom 6 setten

Bygg till dagens utmanande 3a

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

AMRAP 7 min

10 Hang squat cleans 35/25

10 Shoulder to over head

20 DU / Singel unders