Välj någon av följande styrkedelar:
Back squat 9-7-5-3-3
Turkish get up (TGU) 4×3/arm
Marklyft 5 OTM i 8 minuter

MetCon i par 5 varv/person av:
12 marklyft 70/40
9 hang power cleans
6 shoulder to overhead

Gör vartannat varv