Announcements

Personliga kostupplägg. Välj mellan 3 olika fokus: Må bra – Vikt – Prestation. Mer info påhemsidan.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Power Clean + Split Jerk (3+1)

Hitta dagens max i 3 power cleans + 1 Split jerk.

Metcon

Metcon (Time)

For Time

10-7-5 Av varje övning

Deadlift

Muscle Clean

Power Clean

Squat Clean

Hang power Clean

Hang Squat Clean

40/30
Gör först 10 av allt sedan 7 och avslutligen 5.