CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Metcon

Metcon (Time)

i Par. Medan en jobbar håller den andra KB. Varje gång KB rör golvet=10 x burpee straff

KB vikt: 24-32 kg

Ta er tillsammans igenom följande stationer i valfri ordning:

50 x Wall Balls 10/6

50 x knees to elbows

1000 m rodd

50 x front squat 50/30

50 x push up

50 x boxhopp

50 x squat jumps

HAVE FUN!

Om tid blir över: öva på valfri gymnastiks svaghet