CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik Strikta pressar

Weightlifting

Shoulder Press (3-3-3-3-3)

On the minute

8 min

10-20 Push ups

20-30 Airsquats

Försök hålla en bra speed i Airsquatsen även fast vi vill ha full range motion

Metcon (AMRAP – Reps)

I Par 3 min x4 vila när partner kör

Amrap av:

10 Goblet squats

15 KB Swings

1 Wall Walk

RX 16/24

RX+ 24/32