CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

1: Metcon (Time)

I lag om två, en jobbar och en vilar (löpningen sker tillsammans och laget håller ihop under löpningen.)

100 KB sving (rysk) 24/16
400 m löpning
100 KB shoulder to OH 24/16
400 m löpning
100 Goblet Squats 24/16
400 m löpning
100 Burpees med däck

2: Metcon (Time)

—om tid finns kvar—

I Par 3 varv av
10 x thruster med liten trästock i par
200 m löpning