CrossFit Holistic – WOD

QOD: Favoritfiket i Luleå

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Front squat

Weightlifting

Front Squat (8-6-4-4)

Get ups (6-6-6-6)

Med KB eller med viktplatta

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon 7 min AMRAP

14 Wall Ball 10/6

100 m löpning