CrossFit Holistic – Temadag

Kl 9-13

View Public Whiteboard

Introduktion

Presentation

Målsättning

Teorigenomgång

Hand- och huvudstående

Gymnastics

Huvudstående

Mot väggen

Fritt på golvet

Komma upp på olika sätt

Stå på olika sätt

Gå ned på olika sätt

Gymnastics

Handstående

Uppvärmning

Mobility

Styrka

Gymnastics

Handstående

Wall walks

Stå med ryggen mot väggen

Släppa väggen

Komma upp på olika sätt

Stå fritt

Gå på händerna

Rulla ned från handstående

Gymnastics

Kullerbytta bakåt och framåt

Avslutning och summering