CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: skin the cat (progressioner uppåt för de som är redo)

Metcon (AMRAP – Reps)

4 varv I team om 4 av
60 sekunder: Rodd max calorier
60 sekunder: Fällkniv max reps
60 sekunder: Thrusters 20 kg max reps
60 sekunder: boxhopp
60 sekunder: vila

Maxreps på varje station. Lagets score är medlemmarnas totala score på alla stationer sammanlagt.

En rodd, en box och en skivstång/lag. Medlemmarna roterar igenom stationerna samtidigt och vilar samtidigt