CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Back squat

Weightlifting

Back Squat (Hitta dagens 3RM)

Back Squat (3-3-3 på 90% av 3an)

Metcon

Metcon (4 Rounds for time)

4 varv med 60 sek vila mellan varv

3 x Clean & Jerk relativt tungt (skalning 15 st KB svingar)

20 meter bear crawl

15 wall balls