CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: Skin the cat (ev uppskalning: progression mot front levers)

Teknik: pistols

Metcon (No Measure)

3 set inte på tid av

1-3 x skin the cat

3-5 pistols/ben

1-3 uppdragningar i rep från liggande

Metcon (AMRAP – Reps)

Finisher: Tabata

Varannan: Squat jumps (dvs 4 x20 sek av denna)

Varannan: burpees (samt 4 x 20 sek av denna)