CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Metcon

Metcon (Weight)

QUARTERFINALS TEMA

Team om 2

40 min AMRAP

60m 2 x DB Walking lunges

20 Handstand pushups / Handrelease pushups

40m 2 x DB Walking lunges frontrack

20 Handstand pushups / Handrelease pushups

20m 2 x DB Waling lunges OH (1 eller 2DB)

Vila 2 min

70 Wallballs

50 x 8m Shuttle runs

10 Ropeclimbs / 20 strikta pullups / 30 Ringrows

Vila 2 min

60 Cal Row

40 Burpee box jumps over

20 Snatch / Cleans (Välj den som känns bra för dig)

Vila 2 min

OM Man hinner klart, Använd den resterande tiden till att hitta 1RM Squat clean