Announcements

Personliga kostupplägg. Välj mellan 3 olika fokus: Må bra – Vikt – Prestation. Mer info påhemsidan.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

KB Deadlift + Farmerswalk (6 DL +10m farmers x2 = 1 set x4)

Accessory

Dumbell bench press (8-8-8-8)

15 Push-ups direkt efter varje set

KB windmill (10/sida x3)

Turkish Get Up (3/sida x3)