CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Dynamisk rörlighet

On the minute

15 min

1. 7-10 Strikta pull-ups

2. 40s Ring plankan (skala upp fötter på bänk)

3. 10 2 KB Thrusters

4. 15-20 ABMAT sit ups

5. Vila

Metcon (Time)

Teams of 2 dela reps frivilligt

30 min Cap starta i 3 heat

1500m Rodd

100 WB

80 KB Swings

60 Box Jumps Over

40 DU/ 80 singel unders (Båda kör)

20 Sync Burpees

RX KB 24/16

RX+ KB 32/24