Main – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: Push press

Push Press (5-5-5-5 med stigande vikt)

Metcon (AMRAP – Reps)

MetCon 4 varv start var 3:e minut
200 m löpning
max: KB thrusters 40/30
Dvs man påbörjar en ny löpning på minut 0 på minut 3 på minut 6 och på minut 9.

Score= antal KB thrusters