Announcements

Mobilityföreläsning torsdagar kl 17.30 (start 27/4) Anmälan i Wodify under program ”Yoga/Mobility
——
sista getChange innan sommaren startar 18 maj-6 veckors program med personlig tränare.
——

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Dynamisk rörlighet

Metcon

Metcon (No Measure)

Jobba i par, båda kör varje övning. 1 vilar en jobbar

5 varv av

40s Handstandhold

40s Hollow hold

40s Supermanhold

40s Over the bar hang

Om tid finnes

Valfri Tabata