CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Dynamisk rörlighet

Metcon

Metcon (Time)

I Par. 1 Jobbar och den andra håller i en KB. Varje gång KB rör golv = 10 Burpees straff. Ta er igenom i valfri ordning. KB vikt 24-32 KG

50 Wall Balls

50 Knees to elbows

1000m Rodd

50 Frontsquats 50/30

50 Push-ups

50 Box Jumps

50 Squat Jumps