Team WOD
Team filthy hudred I par
100 Box jump,
100 Jumping pull-ups
100 Kettlebell swings, 16 kg
100 utfallssteg
100 Knees to elbows
100 Push press, 20 kg
100 Back extensions
100 Wall ball 10 kg/6kg
100 Burpees
100 Double unders

Fördela reps hur ni vill inom laget.