CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Metcon (Time)

i Par. Medan en jobbar håller den andra KB. Varje gång KB rör golvet=10 x burpee straff
KB vikt: 24-32 kg
Ta er tillsammans igenom följande stationer i valfri ordning:
50 x Wall Balls 10/6
50 x knees to elbows
1000 m rodd
50 x front squat 50/30
50 x push up
50 x boxhopp
50 x squat jumps

Om tid blir över: öva på valfri gymnastiks svaghet