Announcements

Tisdagar kl 18.00 Löpgrupp. Löpande anmälan.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Gemensam uppvärmning

Teknik

Teknik: ringar (ring support – inverted ring support – skin the cat – front lever)

Metcon

Metcon (No Measure)

OTM 6 min

Jämn minut: 30-45 sek ring support

Ojämn minut: 30-45 sek jägarvila (jägarvila med benspark)

Metcon

Metcon (Time)

Utomhus MetCon 3 och 3. Totalt 4 varv:

Alla i laget springer 200 meter tillsammans

15 x däckvält tillsammans (en och en eller i par eller alla tre samtidigt)

30 x goblet squat (fördela reps valfritt inom teamet)

30 x KB sving (fördela reps valfritt inom teamet)