CrossFit Holistic – WOD

Om du kör tester nästa vecka: ta det lugnare på dagens pass

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: front squat

Weightlifting

Front Squat (8-6-4-2-2 (stigande vikt))

Metcon

CrossFit Games Open 14.4 (AMRAP – Reps)

14-Minute AMRAP:

60 Calorie Row

50 Toes-To-Bars

40 Wall-Ball Shots, 20# / 14#

30 Cleans, 135# / 95#

20 Muscle-ups
Skala vikter och rörelser efter behov.

tex K2E istället för T2B

Vikten på cleans

Pull up istället för Muscle Up

Osv.

Coachen går igenom: pacing!