CrossFit Holistic – WOD90

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Hang squat clean + Split jerk (15 min att hitta 1 RM 1+1)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

Team om 2

20 min AMRAP

10 Wallballs

10 Cal Row / Bike Erg

10 DB Box step overs 1DB

90 DU / Singelunders

Varje runda ökar man 10 reps på allt utom Hoppen, den är alltid 90.

Runda 2: 20,20,20,90

Runda 3: 30,30,30,90

OSV..

Vila

Team om 2

12 min AMRAP

10 Hang Power cleans 40/30

10 Shoulder to over head

10 Toes to bar / Knee raises

– Personen som inte jobbar med repsen håller i 2 DBs i farmerscarry position. när man byter till den andra måste personen plocka upp hantlarna innan man kan börja jobba vidare med repsen