CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Dynamisk rörlighet

Gymnastics

Pull-ups (5×7 reps)

Gör dessa RX eller med gummiband alt negativa med hjälp av bänk upp

Accessory

One arm DB benchpress

3×10/ arm

Metcon

Metcon (Time)

3 Rounds For Time

20m Suit case walk R

20m Suit case walk L

20m OH hold 1 arm R

20m OH hold 1 arm L

Vila 3 minuter

3 Rounds For Time

25 Box Jumps

15 Abmat sit-ups

10 Knees 2 Elbows

1 Wall Walk

Om tid finnes

Viktad sidplanka 30s /sida x3