Announcements

Nya juniorgrupper och mammagrupper ute ny. Anmälan på hemsidan

CrossFit Holistic – WOD

Warm-up

Weightlifting

Front Squat (8×2)

Dessa ska vara tunga!

Metcon

CrossFit Games Open 14.5 and 16.5 (Time)

For Time:

21 Thruster, 95#/65#

21 Bar Facing Burpees

18 Thruster, 95#/65#

18 Bar Facing Burpees

15 Thruster, 95#/65#

15 Bar Facing Burpees

12 Thruster, 95#/65#

12 Bar Facing Burpees

9 Thruster, 95#/65#

9 Bar Facing Burpees

6 Thruster, 95#/65#

6 Bar Facing Burpees

3 Thruster, 95#/65#

3 Bar Facing Burpees

Om tid finns

Nedvarvning / Stretch

Man ska inte orka göra nå mer efter denna wod om man gjort den som man ska!