Announcements

Inspirationsföreläsning av Angelica: Offra inget-vinn allt. 13 maj.
Löpgrupp start 12 maj.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Gemensam uppvärmning

Teknik: zercher squats

Weightlifting

Zercher Squat (8-8-8)

One arm KB deadlift (3-3-3/ben )

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon 3×3 min med 2 min vila mellan

10 x kb sving 20/16

10 x KB Thruster

10 x goblet squat

Försök att inte sätta ner KB alls under 3 min