CrossFit Holistic – WOD

Styrkedag

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Marklyft

Weightlifting

Deadlift (5-5-5-5)

On the minute

EMOM i 8 min

ojämn minut: KB press

jämn minut Skivstångsrodd

Kettlebell press (8-12 reps varje ojämn minut i 8 min)

Barbell Row (8-12 reps varje jämn minut i 8 min)

Gymnastics

Planka (4×30 sek med vikt på ryggen)