CrossFit Holistic – WOD

Warm-up

Weightlifting

Shoulder Press (4x90s AMRAP @50% av 1RM)

Kör 2 och 2. Vila ca 2 min mellan set.

Skivstången tas från marken. (inga racks)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

3×3 min AMRAP

Vila 3 min mellan

Kör 2 och 2. 1 kör 1 vilar och byter var tredje minut.

5 Burpees

10 Box Jumps over

15 KB Swings 24/16

Om tid finns

Tabata Hollow hold