Announcements

Personliga kostupplägg. Välj mellan 3 olika fokus: Må bra – Vikt – Prestation. Mer info påhemsidan.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Deficit deadlift (10-10-10-10)

Metcon

Metcon (Time)

5 Rounds

250m Rodd

10 Cal Assaultbike

Man fyller på Roddmaskiner och cyklar eftersom dom blir lediga, tills alla tagit sig runt 5 varv